by Julianna Gąsiorowska

Tęcza zaczyna się tutaj / Rainbow starts here

Second project for Love Patchwork&Quilting

>